Framtidssäkra staden

Fastighetsseminarier

Framsida_folder_framtidssäkra


Är du redo? Är din stad framtidssäkrad?

Under denna konferens får du exklusiva och fördjupade analyser över dagens snabba samhällsutveckling: Du möte experter, beteendevetare, forskare, teknikinnovatörer m.fl. Du får även möta vår ungdomspanel som ger sin syn på det samhälle som de vill leva i framtiden.

Dagens samhällen måste utvecklas för att möta det paradigmskifte som vi befinner oss i. Tekniska innovationer, miljöhot, nya beteenden och urbanisering driver utvecklingen i en rasande fart. Den digitala utvecklingen går allt snabbare och förändrar sättet vi lever på i våra städer. Hur planerar vi för det okända? Hur arbetar vi med outsiders och insiders på ”Marknaden”? Snart vänder konjunkturen nedåt och vad händer då? Hur möter vi denna snabba utveckling utifrån från perspektiven, samhället, mobiliteten och staden? 

►Samhället: Hur utvecklas Sverige? Vilka regioner växer, vilka tappar, vilka har framtiden för sig och hur kan man förbättra förutsättningarna för den långsiktiga utvecklingen? 

►Mobiliteten: Hur ser framtidens mobilitet ut? Hur kommer elektrifieringen att förändra transport av människor och varor? Vilka beslut behöver tas idag för att säkerställa hållbara transporter i framtiden? 

►Staden: Vilken roll kommer våra storstäder och större städer att ha i framtiden? Kommer handeln att finnas kvar i stadskärnorna när e-handeln tar över? Städerna att bli allt viktigare som turistdestinationer, hur arbetar vi strategiskt med detta? Hur går vi från exkludering till inkludering i städer och samhällen?


Missa inte Boka tidigt-rabatten
Boka senast den 14 april och få 500 kr i rabatt per person
Ja! Jag vill boka detta seminarium!

 • Byggteknik för icke byggare

  Mer

 • Bostadsforum 2019

  Mer

 • Framtidssäkra staden

  Mer

 • Stora Skattedagen 2019

  Mer

 • Bostadsutvecklingsdagen 2018

  Mer

 • Energidagen 2018

  Mer

 • Energieffektivisering - Ecodriving

  Mer